ردیف نام شخص تلفن داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیکی
1 سرکار خانم دکتر سکینه معروفی 801 02833894